2019

prof. UG dr hab. Anna Maria Zawadzka
dr Dorota Godlewska-Werner
dr Aleksandra Peplińska
dr Blanka Kondratowicz-Nowak
mgr Magdalena Iwanowska – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
mgr Judyta Borchet